top of page

BreinStijl@Work

 

Met BreinStijl@Work bied ik een instrumentarium aan waarmee zowel individuen als teams hun voordeel kunnen doen. BreinStijl@Work is de enige test die uitgaat van actuele ontwikkelingen in neuroscience en maakt (samen)werken makkelijker. 

 

Je BreinStijl is je natuurlijke bron van energie. Elke BreinStijl is goed en ook nodig in een team. Door de verschillende denk- en doestijlen centraal te stellen, kom je via herkenning en inzicht naar respect en uiteindelijk synergie binnen je team:

  • Inzicht in ieders voorkeur, energiebron en -lek.

  • Respect voor ieders behoeften en aansluiten bij ieders wensen.

  • Synergie door het waarderen van de verschillen en het bewust inzetten van die verschillen.

 

Veelal is een persoonlijke BreinStijl@Work test de start van een coach- of ontwikkeltraject. Druk op onderstaande knop om een korte impressie te krijgen van een teambijeenkomst waar ik het team meeneem in de inzichten van BreinStijl@Work.

We zijn allemaal anders.

Niet beter of slechter, wel anders.  

bottom of page