top of page

Systemisch Werk

 

Iedereen, individu of team, is onderdeel van een groter geheel. Niet alleen het heden is bepalend, maar ook de ervaringen uit het verleden -bewust dan wel onbewust- zijn van onschatbare waarde. Sommige zijn echter niet langer dienend.

 

In mijn werk met zowel individuele coachees als met teams is het gedachtengoed van het systemisch werken (zoals ontwikkeld door de Duitser Bert Hellinger) altijd mijn gids. Waar wenselijk zet ik deze vorm van werken ook actief in. Dit kan aan de hand van een persoonlijke vraag, maar ook naar aanleiding van een teamontwikkelingsvraagstuk. Met behulp van de inzichten die de systemen laten zien, kan ruimte ontstaan om in het hier en nu volgende stappen te zetten.

Ik gebruik voor dit werk verschillende middelen; soms werk ik met een groep mensen, andere keren met hulpmiddelen ('ankers') als papier of poppetjes.

Vrijheid is dat je je eigen innerlijke taal, je eigen regels en je eigen visie ontdekt.

bottom of page