top of page

elise verberg bedrijfsmotivaties

PROCESBEGELEIDING

'Unanswered questions aren't threats; they're challenges and catalysts'

                                                                                                                                                                                                                                           - Colin Wright

Mijn focus richt zich op de ontwikkeling van mensen en bedrijven. Door (gezamenlijk) te onderzoeken wat mensen en organisaties hebben gebracht tot het punt waar ze nu zijn, kan er een volgende stap in de ontwikkeling wordt gemaakt. Eigenaarschap is hierbij cruciaal. Als medestander zorg ik er samen met u voor dat uw strategie in praktijk wordt gebracht.

 

Ik ben wars van routine. Iedere vraag verlangt om een andere aanpak. Creativiteit, realisme en pragmatisme kenmerken mijn stijl. Vanuit daadkracht werk ik met je aan het verder ontwikkelen van jouw bedrijf of team, weer een stap dichter bij jullie doel. 

 

Je kiest mij als partner en medestander. Wat je nodig hebt, is inventiviteit, durf en verrassende invalshoeken! Verrassend; verrassend effectief en verrassend efficiënt. En daar weet ik alles van. Ik geef aandacht, lever maatwerk en laat energie vrijkomen zodat je zelf weer de beweging kunt maken naar de gewenste toekomst.

Elke nieuwe dag heeft 24 uur; elke nieuwe dag betekent dat alles weer opnieuw mogelijk is.

Mijn opdrachtgevers zoeken mij zorgvuldig uit en ik werk even zorgvuldig als prettig met hen samen. Onder meer met:

bottom of page