top of page

One person can make a difference, and everyone should try.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - John F. Kennedy

CoCreatie

 

In samenwerking ontwikkelen we de mooiste trajecten. Vaak is de opdrachtgever degene die een beeld geeft, waarop ik verder bouw. In samenspraak ontstaat er dan een ontwikkeltraject of een plan waarop we samen voort borduren. In een dergelijk CoCreatie-traject is er bij aanvang veelal een wens of een probleem, maar is de werkelijke vraag nog niet helder. Door dit samen van verschillende kanten te bekijken ontstaat er inzicht en ontvouwen de oplossingsrichtingen zich. CoCreatie is een zeer inspirerend en energierijk proces. Loop jij ook rond met een wens, een probleem of een vraag? Laten we eens sparren, koffiedrinken en verhelderen!

 

 

 

 

 

Ook met andere professionals overleg en spar ik regelmatig. Juist als je vanuit verschillende disciplines bij elkaar komt, geeft dit een andere kijk op uitdagingen. Die andere kijk die ik als coach en sparringpartner in opdrachten inbreng, organiseer ik waar nodig ook vanuit deze andere disciplines voor mijn opdrachtgevers. Een andere kijk vanuit bijvoorbeeld verbeelding (vormgeving en be-tekening), andere businesses (IT en lean) en vanuit de sport (aikido)

 

 

 

bottom of page